89-1-3938

Αντιδραστήρια Κλινικής Χημείας

 • AcidPhoshatase
 • AlbuminLiquid
 • Aldolase
 • AlkalinePhoshataseLiquid
 • AmmoniaUltra
 • AmylasePancreatic
 • AmylaseLiquid
 • ALTUVLiquid
 • ASTUVLiquid
 • BicarbonatesLiquid
 • BileAcidsTBA
 • BilirubinDirectLiquid
 • BilirubinTotalLiquid
 • CalciumLiquid
 • Chlorides
 • CholesterolHDLLiquidNG
 • CholesterolLDLLiquidNG
 • CholesterolTotalLiquid
 • CholinesteraseLiquid
 • CKLiquid
 • CK - MBImmuno
 • CK - MBLiquid
 • Copper
 • CopperUrine
 • CreatinineLiquid
 • CreatinineEnzLiquid
 • DibucaineCHELiquid
 • Fecal Occult Blood FOB Gold
 • Fructosamine
 • G6P-DH
 • GammaGTLiquid
 • GlucoseLiquid
 • Hemoglobin A1c
 • HBDHLiquid
 • Homocysteine
 • IronLiquid
 • LactateDry-Fast
 • LDHLiquid
 • LipaseColorLiquid
 • MagnesiumEnzymaticUV
 • MagnesiumLiquid
 • Phospholipids
 • PhosphorusEnzymatic
 • Phosphorus
 • TotalProteins
 • ProteinsUrine
 • TriglyceridesLiquid
 • UIBCLiquid
 • UreaLiquid
 • UricAcidLiquid
 • Zinc

Αντιδραστήρια Ανοσοχημείας

LatetexTurbidimetry

Latex: Ποσοτικές άνοσοθολοσιμετρικές αναλύσεις. Κάθε προϊόν περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό διάλυμα (R1)και ένα εναιώρημα από latex σωματίδια επικαλυμμένα από ένα ειδικό αντίσωμα (R2) – Πρωτόκολλα εφαρμογής σε Βιοχημικούς Αναλυτές- Δεν απαιτείται αραίωση των δειγμάτων

 • ASOLatexAutom
 • CRPUltra
 • CRP
 • RFLatexAutom
 • FerritinUltra
 • FerritinUltraCN
 • Lp (a) Ultra
 • Beta-2 MicroLatex
 • MyoLatexAutiom

Turbidimetry

Άνοσο-θολοσιμετρικοί προσδιορισμοί-Κάθε προϊόν περιλαμβάνει ένα διάλυμα αντίδρασης, έναν ειδικό πολυκλωνικόαντιορό και ένα διάλυμα αραίωσης αντιορού. Πρωτόκολλα εφαρμογής σε Βιοχημικούς Αναλυτές

 • Albumin
 • alpha - 1 Anti-Trypsine
 • alpha - 1 Glycoproteinacid
 • alpha - 2 Macroglobulin
 • Anti - Thrombin III
 • Apolipoprotein A-1
 • Apolipoprotein B
 • C1 Esterase inhibitor-C3-C4
 • Ceruloplasmine
 • Haptoglobin
 • IgA-IgG-IgM
 • Kappalightchains (serum)
 • Lambdalightchanins (serum)
 • Prealbumin
 • Transferrin
ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.
Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της
 • Μιχαλακοπούλου 113, 115 27, Αθήνα
 • 210-7292492
 • Β.Ολγας & Σκίαθου 2, 54646 Θεσ/νίκη
 • 2310-416356
 • 2 Skiathou & V. Olgas str, 54646 Thessaloniki
 • +2310 416356

Τελευταία Προϊόντα

urit50 thub
urit31 thub
urit16001280 thub
urit330
Poly
IBL
ichroma_II
esfeqa_abb_about_01
Eazyplex web

Τελευταία Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα τελευταία νέα στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και τεχνολογίας καθώς και για τα νέα μας προϊόντα