89-1-3938

Αντιδραστήρια Κλινικής Χημείας

 • AcidPhoshatase
 • AlbuminLiquid
 • Aldolase
 • AlkalinePhoshataseLiquid
 • AmmoniaUltra
 • AmylasePancreatic
 • AmylaseLiquid
 • ALTUVLiquid
 • ASTUVLiquid
 • BicarbonatesLiquid
 • BileAcidsTBA
 • BilirubinDirectLiquid
 • BilirubinTotalLiquid
 • CalciumLiquid
 • Chlorides
 • CholesterolHDLLiquidNG
 • CholesterolLDLLiquidNG
 • CholesterolTotalLiquid
 • CholinesteraseLiquid
 • CKLiquid
 • CK - MBImmuno
 • CK - MBLiquid
 • Copper
 • CopperUrine
 • CreatinineLiquid
 • CreatinineEnzLiquid
 • DibucaineCHELiquid
 • Fecal Occult Blood FOB Gold
 • Fructosamine
 • G6P-DH
 • GammaGTLiquid
 • GlucoseLiquid
 • Hemoglobin A1c
 • HBDHLiquid
 • Homocysteine
 • IronLiquid
 • LactateDry-Fast
 • LDHLiquid
 • LipaseColorLiquid
 • MagnesiumEnzymaticUV
 • MagnesiumLiquid
 • Phospholipids
 • PhosphorusEnzymatic
 • Phosphorus
 • TotalProteins
 • ProteinsUrine
 • TriglyceridesLiquid
 • UIBCLiquid
 • UreaLiquid
 • UricAcidLiquid
 • Zinc

Αντιδραστήρια Ανοσοχημείας

LatetexTurbidimetry

Latex: Ποσοτικές άνοσοθολοσιμετρικές αναλύσεις. Κάθε προϊόν περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό διάλυμα (R1)και ένα εναιώρημα από latex σωματίδια επικαλυμμένα από ένα ειδικό αντίσωμα (R2) – Πρωτόκολλα εφαρμογής σε Βιοχημικούς Αναλυτές- Δεν απαιτείται αραίωση των δειγμάτων

 • ASOLatexAutom
 • CRPUltra
 • CRP
 • RFLatexAutom
 • FerritinUltra
 • FerritinUltraCN
 • Lp (a) Ultra
 • Beta-2 MicroLatex
 • MyoLatexAutiom

Turbidimetry

Άνοσο-θολοσιμετρικοί προσδιορισμοί-Κάθε προϊόν περιλαμβάνει ένα διάλυμα αντίδρασης, έναν ειδικό πολυκλωνικόαντιορό και ένα διάλυμα αραίωσης αντιορού. Πρωτόκολλα εφαρμογής σε Βιοχημικούς Αναλυτές

 • Albumin
 • alpha - 1 Anti-Trypsine
 • alpha - 1 Glycoproteinacid
 • alpha - 2 Macroglobulin
 • Anti - Thrombin III
 • Apolipoprotein A-1
 • Apolipoprotein B
 • C1 Esterase inhibitor-C3-C4
 • Ceruloplasmine
 • Haptoglobin
 • IgA-IgG-IgM
 • Kappalightchains (serum)
 • Lambdalightchanins (serum)
 • Prealbumin
 • Transferrin
ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.
Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της
 • Μιχαλακοπούλου 113, 115 27, Αθήνα
 • 210-7292492
 • Β.Ολγας & Σκίαθου 2, 54646 Θεσ/νίκη
 • 2310-416356
 • 2 Skiathou & V. Olgas str, 54646 Thessaloniki
 • +2310 416356

Τελευταία Προϊόντα

Poly
IBL
ichroma_II
esfeqa_abb_about_01
Eazyplex web
PathfastIMG_new 26
OPTI CCA-TS2 Photo 2 high resolution new
cs300b-788x765
Untitled-1

Τελευταία Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα τελευταία νέα στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και τεχνολογίας καθώς και για τα νέα μας προϊόντα