• Αέρια Αίματος & Ηλεκτρολύτες

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Calcium, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium, Urea

 • Καρδιακοί Δείκτες

  Ένα δείγμα για ανάλυση σε μηνιαίο πρόγραμμα, 2 δείγματα για ανάλυση σε τριμηνιαίο πρόγραμμα.

  Παράμετροι

  BNP, CK-MB (mass), CK-MB (activity), Homocysteine, Myoglobin, NT-proBNP, Troponin I, Troponin T

 • Κλινική Χημεία

  Ένα δείγμα για ανάλυση σε μηνιαίο πρόγραμμα, 2 δείγματα για ανάλυση σε τριμηνιαίο πρόγραμμα.

  Παράμετροι

  Albumin, ALP Alkaline phosphatase, ALT/GPT, Amylase, AST/GOT, Bilirubin direct, Bilirubin total, Calcium, Calcium (ionized), Chloride, Cholesterol, CK Creatinkinase, Creatinine, Gamma GT, Glucose, HDL Cholesterol,  Iron, Lactate, LDH Lactate Dehydrogenase, LDL Cholesterol, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate, Potassium, Sodium,  TIBC Total Iron Binding Capacity, Total protein, Triglycerides, Urea, Uric acid

 • Ναρκωτικά

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Acetylmorphine, Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepines, Buprenorphine, Cannabinoids, Cocaine, Methadone, Opiates, Tricyclic Antidepressants

 • Αιθανόλη

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Ethanol

 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  HbA1c (mmol/mol), Hemoglobin

 • Λιπίδια

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lp(a), Total Protein, Triglycerides

 • Ποιοτική Ανάλυση Ούρων (Urine Stick)

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Bilirubin, Glucose, Hemoglobin, Ketone bodies, Leucocytes, Nitrite, pH, Specific Gravity, Total Protein, Urobilinogen

 • Φάρμακα

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Amikacin, Carbamazepine, Chinidine, Chloramphenicol, Digoxin, Disopyramide, Ethosuximide, Gentamicin, Lidocain, NAPA, Paracetamol, Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Procainamide, Salicylate, Theophylline, Tobramycin, Valproic Acid, Vancomycin

 • Βιοχημικά Ούρων

  2 δείγματα ανά ανάλυση

  4 αναλύσεις ανά έτος

  Παράμετροι

  Albumin, Calcium, Chloride, Creatinine, Glucose, Magnesium, Phosphate, Potassium, Total Protein, Sodium, Urea, Uric acid


ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.
Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της
 • Μιχαλακοπούλου 113, 115 27, Αθήνα
 • 210-7292492
 • Β.Ολγας & Σκίαθου 2, 54646 Θεσ/νίκη
 • 2310-416356
 • 2 Skiathou & V. Olgas str, 54646 Thessaloniki
 • +2310 416356

Τελευταία Προϊόντα

urit50 thub
urit31 thub
urit16001280 thub
urit330
Poly
IBL
ichroma_II
esfeqa_abb_about_01
Eazyplex web

Τελευταία Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα τελευταία νέα στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και τεχνολογίας καθώς και για τα νέα μας προϊόντα