Συμμετοχή στο 5ο συνέδριο ΕΕΠαΔΕ
10-11 Φεβρουαρίου 2023

5ο Συνέδριο ΕΕΠαΔΕ
Η εταιρεία μας, ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ, συμμετείχε στο 5ο Συνένδριο ΕΕΠαΔΕ που έλαβε μέρος στο NJV Athens Plaza Hotel στην Αθήνα με θέμα:

Βελτιστοποίηση της θεραπέιας ασθένων μέσω της χρήσης παρακλίνιων συστημάτων

Επιστημονικός φορέας Διοργάνωσης:

Ελληνική εταιρεία παρακλίνιου διαγνωστικού ελέγχου

Οργάνωση Συνεδρίου:

EVENTURE EE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ