Εταιρική Ταυτότητα

1991

1991 – 2022

    Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Κύριος προσανατολισμός της, είναι να ακολουθεί αδιάλειπτα τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της, με αμοιβαία και αυξανόμενα οφέλη.

2022

Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. παρέχει εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει Νοσοκομεία και Ιδιωτικά Κέντρα/ Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω, είναι με την εγγύηση των πλέον καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

1991 – 2022

    Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Κύριος προσανατολισμός της, είναι να ακολουθεί αδιάλειπτα τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της, με αμοιβαία και αυξανόμενα οφέλη.

Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. παρέχει εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει Νοσοκομεία και Ιδιωτικά Κέντρα/ Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω, είναι με την εγγύηση των πλέον καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

About us
About us
About us

Τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία είναι τα εξής:

    Το τεχνικό τμήμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα (τεχνογνωσία, διαγνωστικά προγράμματα, εξοπλισμό) αλλά και την εμπειρία που απαιτείται, προκειμένου να διαγνώσει και να αποκαταστήσει άμεσα, κάθε πιθανή βλάβη σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι επανδρωμένο από ειδικευμένους τεχνικούς – ηλεκτρονικούς, εκπαιδευμένους στους αντίστοιχους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού.

    Μέσω αυστηρών διαδικασιών ISO και εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης της αποθήκης και των εργασιών, το τμήμα εξασφαλίζει πάντα το απαιτούμενο απόθεμα σε ανταλλακτικά, προκειμένου η αποκατάσταση της βλάβης, να είναι άμεση.
Το τμήμα λήψης και διεκπεραίωσης των παραγγελιών είναι άρτια οργανωμένο και επιτυγχάνει άμεση παράδοση των προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο.

About us
About us
About us

    Το τμήμα πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης της εταιρείας αποτελείται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πλήρως καταρτισμένα σχετικά με τα προϊόντα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, η οποία διενεργείται στους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού και στην εταιρεία.

    Κατ΄ επέκταση τα στελέχη της ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. είναι πάντα στη θέση να υποβάλλουν τις κατάλληλες προτάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα τους ζητηθούν και επιπλέον, να παρέχουν πλήρη επιστημονική υποστήριξη.

    Το τμήμα πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης της εταιρείας αποτελείται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πλήρως καταρτισμένα σχετικά με τα προϊόντα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, η οποία διενεργείται στους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού και στην εταιρεία.

    Κατ΄ επέκταση τα στελέχη της ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. είναι πάντα στη θέση να υποβάλλουν τις κατάλληλες προτάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα τους ζητηθούν και επιπλέον, να παρέχουν πλήρη επιστημονική υποστήριξη.

1991

1991 – 2022

    Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Κύριος προσανατολισμός της, είναι να ακολουθεί αδιάλειπτα τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της, με αμοιβαία και αυξανόμενα οφέλη.

2022

Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. παρέχει εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει Νοσοκομεία και Ιδιωτικά Κέντρα/ Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω, είναι με την εγγύηση των πλέον καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

1991 – 2022

    Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε., για περισσότερο από είκοσι χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την απόλυτη κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Κύριος προσανατολισμός της, είναι να ακολουθεί αδιάλειπτα τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής και να παρέχει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της, με αμοιβαία και αυξανόμενα οφέλη.

Η ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. παρέχει εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει Νοσοκομεία και Ιδιωτικά Κέντρα/ Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Όλα τα παραπάνω, είναι με την εγγύηση των πλέον καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

About us
About us
About us

Τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία είναι τα εξής:

    Το τεχνικό τμήμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα (τεχνογνωσία, διαγνωστικά προγράμματα, εξοπλισμό) αλλά και την εμπειρία που απαιτείται, προκειμένου να διαγνώσει και να αποκαταστήσει άμεσα, κάθε πιθανή βλάβη σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι επανδρωμένο από ειδικευμένους τεχνικούς – ηλεκτρονικούς, εκπαιδευμένους στους αντίστοιχους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού.

    Μέσω αυστηρών διαδικασιών ISO και εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης της αποθήκης και των εργασιών, το τμήμα εξασφαλίζει πάντα το απαιτούμενο απόθεμα σε ανταλλακτικά, προκειμένου η αποκατάσταση της βλάβης, να είναι άμεση.
Το τμήμα λήψης και διεκπεραίωσης των παραγγελιών είναι άρτια οργανωμένο και επιτυγχάνει άμεση παράδοση των προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο.

    Το τεχνικό τμήμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα (τεχνογνωσία, διαγνωστικά προγράμματα, εξοπλισμό) αλλά και την εμπειρία που απαιτείται, προκειμένου να διαγνώσει και να αποκαταστήσει άμεσα, κάθε πιθανή βλάβη σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι επανδρωμένο από ειδικευμένους τεχνικούς – ηλεκτρονικούς, εκπαιδευμένους στους αντίστοιχους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού.

    Μέσω αυστηρών διαδικασιών ISO και εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης της αποθήκης και των εργασιών, το τμήμα εξασφαλίζει πάντα το απαιτούμενο απόθεμα σε ανταλλακτικά, προκειμένου η αποκατάσταση της βλάβης, να είναι άμεση.
Το τμήμα λήψης και διεκπεραίωσης των παραγγελιών είναι άρτια οργανωμένο και επιτυγχάνει άμεση παράδοση των προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο.

About us
About us
About us

    Το τμήμα πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης της εταιρείας αποτελείται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πλήρως καταρτισμένα σχετικά με τα προϊόντα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, η οποία διενεργείται στους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού και στην εταιρεία.

    Κατ΄ επέκταση τα στελέχη της ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. είναι πάντα στη θέση να υποβάλλουν τις κατάλληλες προτάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα τους ζητηθούν και επιπλέον, να παρέχουν πλήρη επιστημονική υποστήριξη.

    Το τμήμα πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης της εταιρείας αποτελείται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πλήρως καταρτισμένα σχετικά με τα προϊόντα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση, η οποία διενεργείται στους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού και στην εταιρεία.

    Κατ΄ επέκταση τα στελέχη της ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. είναι πάντα στη θέση να υποβάλλουν τις κατάλληλες προτάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θα τους ζητηθούν και επιπλέον, να παρέχουν πλήρη επιστημονική υποστήριξη.